Mamina na materskej, ktorá má na starosti administráciu nášho facebooku.