Ďakujem za dôveru a záujem o naše služby. So štátnymi i súkromnými predškolskými zariadeniami pracujeme už piatym rokom.

V súčasnosti patrónuje projekt Čo jedia zdravé deti 37 súkromných predškolských zariadení, kde dodávame aj vlastnú stravu.

Pre štátne škôlky, ale aj pre súkromné so snahou vylepšiť si vlastnú kuchyňu a znalosť deti na poli kvalitného stravovania ponúkame na poli osvety dve možnosti:

1. Edukatívne stretnutie pre deti formou náučného workshopu (40 minút na jednu skupinu detí, ideálne počet 15 v jednej skupine ). Poznávanie základných druhov zeleniny a ovocia, ich tvarov a chutí. Vedenie k odvahe ochutnávať nové chute a základy budovania vzťahu ku jedeniu

Workshop vedie: Mgr.art. Alexandra Patay, Poradca pre výživu detí

 

2. Workshop s analýzou pre zamestnancov škôlky (riaditeľ, vedúca školskej jedálne, kuchári, pedagógovia) a rodičov (ideálne je aspoň malé zastúpenie rodičov). Cieľom stretnutia je nájsť spoločné riešenie na zlepšenie stravy v zariadení. Zjednotíme si pohľad na kvalitnú výživu a jej benefity, vplyv na imunitu, prejdeme si detailne aktuálne menu a možnosti zmien, všetko v rámci zachovania OVD, Noriem i receptúr MŠSR a finančného limitu zariadenia. Cieľom stretnutia nie je slepo kritizovať súčasný stav ani všetko meniť, ale nájsť cesty, projekty, ktoré by pomohli ku jeho vylepšeniu. Na takéto kroky potrebujeme hlavne dobrú vôľu všetkých zúčastnených strán.

Trvanie: 2h plus diskusia podľa potreby.

Workshop vedie: Mgr.art. Alexandra Patay, Poradca pre výživu detí.

 

Viac informácii na info@cojediazdravedeti.sk

Odporúčame pozrieť si aj video na túto tému na našom instragame @cojediazdravedeti v IGTV profilu

https://www.instagram.com/tv/CMku4mSDUKq/