Pre materské školy so snahou vylepšiť si vlastnú kuchyňu a znalosť detí na poli
kvalitného stravovania ponúkame :
Náučný workshop pre deti od 3-7 rokov . Travnie activity je cca 30-40 minút na jednu
skupinu detí. Ideálny počet je do 15 detí v jednej skupine . V atraktívnej forme poznávame
základné druhy zeleniny a ovocia, ich tvary a chuť. Deti vedenie k odvahe ochutnávať nové
chute a základy budovania vzťahu ku jedeniu. Workshop je vedený za prítomností pedagógov
ako vzorová hodina, s ktoru môžu ďalej opakovanie pracovať. Stretnutie slúži aj ako
referencia vedomostí detičiek pre ich rodičov.
Workshop vedie: Mgr.art. Alexandra Patay, Poradca pre výživu detí
Viac informácii na info@cojediazdravedeti.sk
Pre štátne i súkromné zariadenia s vlastnou kuchyňou, ale aj kuchyňou subdodávateľa
ponúkame:
Prednášku s analýzou pre vybraných zamestnancov škôlky (riaditeľ, vedúca školskej
jedálne, kuchári, pedagógovia) a rodičov (ideálne je aj zastúpenie rodičov). Cieľom stretnutia
je analýza súčastného stavu kuchyne zariadenia a nájsť spoločné riešenie na jej zlepšenie.
Zjednotíme si pohľad na kvalitnú výživu a jej benefity, vplyv na imunitu, prejdeme si
detailne aktuálne jedálničky a možnosti zmien, všetko v rámci zachovania OVD Ministerstva
zdravotníctva, Noriem i receptúr MŠSR a finančného limitu zariadenia. Cieľom stretnutia je
nájsť reálnu cestu i pomocné kanály ku jeho vylepšeniu. Na takéto kroky potrebujeme hlavne
dobrú vôľu všetkých zúčastnených strán.
Trvanie: 2h plus diskusia podľa potreby.
Workshop vedie: Mgr.art. Alexandra Patay, Poradca pre výživu detí. Certifikovaná kuchárka
Viac informácii na info@cojediazdravedeti.sk
Referencie:
MŠ Cabanova, Bratislava
MŠ Moravský Svätý Ján
MŠ Stráže
MŠ Selče
MŠ Nežné rastlinky Zvolen a Banská Bystrica
MŠ Slnečné jazerá Senec
MŠ Ušiakova Bratislava

Pre rozšírenie si informácii o možných zmenách v štátnych zariadeniach odporúčame pozrieť
si video na túto tému na našom instragame @cojediazdravedeti v IGTV profilu
https://www.instagram.com/tv/CMku4mSDUKq/

Radi zorganizujeme osvetovú prednášku na tému kvalitnej výživy aj vo Vašom zariadení, či
klube.