Súhlasom so spracovaním, osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti ČJZD s. r. o., so sídlom Sokolíkova 19 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 51062194, zapísanej vo verejnom registri vedenom na …………. súdu v …………., oddiel …, vložka …………. (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • Meno a priezvisko,
 • názov spoločnosti,
 • adresa,
 • e-mail,
 • telefónne číslo.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom spracovania objednávky. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti ČJZD s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.

 • Marek Schauer – PSOIT

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • Vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.